Miks welzijn stimuleert kinderen in burenhulp

In samenwerking met basisscholen De Tarrissing en It Haskerplak in Oudehaske heeft Miks een burenhulpochtend met de kinderen van groep 8 georganiseerd. Na een kort ‘theorie-lesje’ in de klas gingen de kinderen in groepjes van twee op stap naar oudere bewoners in Oudehaske om klusjes te doen. 

De kinder-burenhulp-ochtend is onderdeel van de dit voorjaar in Oudehaske uitgevoerde dorpspeiling van Kleine Kernen, Eigen Krachten. Hierin werden alle dorpsbewoners benaderd omtrent bereidheid tot onderlinge hulp, aandacht en zorg. De resultaten van de peiling zullen worden gepresenteerd op woensdagavond 12 juni om 20.00 uur in Café Dijkstra, Jousterweg 151 te Oudehaske. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Francine en Imme

Jelger en Tjitske

Steven en Naomi

Jeske en Tim

Groepsfoto