Vrouwendag Skarsterlân op 8 maart 2013

Dit jaar wordt de Internationale Vrouwendag in gemeente Skarsterlân gevierd op vrijdag 8 maart. Miks welzijn heeft een afwisselend programma samengesteld, waarin vrouwen van verschillende generaties en culturen elkaar kunnen ontmoeten. De viering bestaat uit verschillende workshops, een Meet & Eat en een swingende dansavond met culturele modeshow. Alle vrouwen uit gemeente Skarsterlân zijn uitgenodigd deel te nemen aan deze speciale dag. Voor jonge meiden worden er diverse activiteiten georganiseerd in jongerencentrum X-it.Vrouwendag wereldwijd gevierd

Al ruim honderd jaar wordt er wereldwijd op 8 maart aandacht besteed aan de positie van vrouwen en meiden, die nog vaak te wensen overlaat. Deze dag wordt in diverse landen op verschillende manieren ingevuld. Als een feestdag voor vrouwen, waarop gezamenlijk wordt gegeten en gedanst. Als een soort Moederdag, waarop vrouwen bloemen krijgen van hun man of werkgever. Of als een politieke dag, waarop aandacht wordt gevraagd voor de verbetering van de maatschappelijke en economische positie van vrouwen, die nog nergens ter wereld gelijkwaardig is aan die van mannen. In Nederland vieren we vooral feest om te herdenken wat er allemaal al is bereikt op het terrein van de vrouwenemancipatie. In Fryslân besteedt men vanaf 1979 aandacht aan de Vrouwendag. Thema van dit jaar is Vanuit eigen kracht.

Programma voor vrouwen

Om 15.00 uur staat bij Miks welzijn aan de Brugstraat 1 te Joure de koffie en thee klaar, waarna om 15.30 uur het programma officieel van start gaat met een openingswoord van wethouder mevrouw J. Schouwerwou. Van 16.00 tot 17.00 uur kunnen vrouwen deelnemen aan één van de drie workshops: Art of Breathing, ervaar welke kracht uit de eigen adem gehaald kan worden; Creatief met Vilt,  samenwerken aan een vier-seizoenen-collage, of  Praat maar Raak, waarin met elkaar in gesprek gegaan wordt over vrouwen en de eigen kracht.

De middag wordt met een vrolijke Zumbadans afgesloten, waarbij lekker geswingd kan worden. Voor het avondprogramma schuift iedereen rond 18.30 uur aan: Meet & Eat. Tijdens de maaltijd is er tijd voor mooie ontmoetingen.

Vanaf 19.30 uur is er de culturele modeshow. Het zou geweldig zijn als een groot aantal vrouwen haar (traditionele) feestkleding wil showen en hierbij het achterliggende verhaal wil vertellen. Waar nodig biedt een ladyspeakster hulp. Vervolgens kunnen de voetjes tot 22.00 uur van de vloer. Dansmuziek uit alle windstreken is van harte welkom!

Programma voor meiden

Om 15.00  uur barst voor meiden het feest los bij jongerencentrum X-it, Polderboskdyk 37A te Joure.

Voor de meiden zijn er diverse activiteiten: sieraden maken, kleren ruilen op de kledingruilbeurs, een make up workshop en cup cakejes bakken. Via sociale media wordt dit ook onder de aandacht gebracht bij de meiden.

Opgave tot 5 maart

Vrouwen kunnen zich vooraf opgeven voor deelname aan één van de workshops en/ of  Meet&Eat (max. 50 personen). Voor Meet&Eat wordt een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd. Opgave kan tot uiterlijk dinsdag 5 maart bij Miks welzijn, Manon Veenstra, ( 0513-414593. Bij opgave graag ook aangeven of u meedoet aan de feestkledingshow. Opgave is niet nodig als u alleen ‘s avonds komt kijken en dansen.

Vervoer

Wie niet op eigen gelegenheid naar Miks kan komen, kan de SVS inschakelen. De vrijwillige chauffeurs van de SVS brengen u tegen een geringe vergoeding naar de Vrouwendag en vice versa.

Bel hiervoor op werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur:  0513-418520 (minimaal één dag van te voren).