Mantelzorgcafé BoerenBlij

Mantelzorgers uit de gemeente Skarsterlân kwamen woensdag 25 mei bijeen tijdens het Mantelzorgcafé op Zorgboerderij BoerenBlij. Het Mantelzorgcafé is een initiatief van Steunpunt Mantelzorg Skarsterlân, onderdeel van Miks welzijn. Tijdens deze informatieve bijeenkomsten ontmoeten de mantelzorgers elkaar en kunnen zij ervaringen uitwisselen. Ook is er aandacht voor de ontwikkelingen betreffende mantelzorg. Deze keer gingen wethouder Janny Schouwerwou van Sociale Zaken, en Marieke Stapert van de gemeente met de groep in gesprek. De bijeenkomst startte met een intro over Zorgboerderij  BoerenBlij door Cassy van den Bosch, initiatiefnemer van de zorgboerderij. Wethouder Janny Schouwerwou vertelde hierna een persoonlijk verhaal over haar ervaringen met mantelzorg. Vervolgens splitste de groep zich op om over mantelzorg te praten. Centraal stonden de vragen: ‘Waar stelt u uw vragen betreffende mantelzorg? Bent u bekend met de mogelijkheden? Wat is uw ervaring en wat is daarbij voor u van belang? Welke tips heeft u voor andere mantelzorgers?’.

Uit de gesprekken bleek dat het lastig is om als mantelzorger ondersteuning te vragen. De gewenste ondersteuning bestaat uit lotgenotencontact en praktische informatie rondom mantelzorg. Voor mantelzorgers is het van belang om informatie in te winnen betreffende de mogelijkheden en deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op mantelzorgers.

Na een rondleiding over het erf van de zorgboerderij werd de ochtend afgesloten met een heerlijke BoerenBlij’e lunch.

Wethouder Schouwerwou is persoonlijk betrokken bij mantelzorg in het algemeen. Als ze terugblikt op haar leven ziet ze dat haar moeder ook mantelzorger was, maar die term bestond toen nog niet. ,,Mijn moeder heeft vanaf het moment dat het nodig was de zorg voor haar ouders, en later de zorg voor haar schoonmoeder op zich genomen’’ vertelt ze. ,,Als persoon heb ik vandaag echt genoten van de mensen en hun verhalen. Als wethouder vind ik het belangrijk om bij zulke bijeenkomsten aanwezig te zijn. Mantelzorgers doen ontzettend goed werk.’’