Stagiaires ingezet bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Bij Miks welzijn kunnen bedrijven sinds 1 januari 2012  terecht voor advies en activiteiten met betrekking tot Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

Miks welzijn speelt daarmee in op de groeiende behoefte van bedrijven om lokale welzijnsinitiatieven te ondersteunen. Naast bemiddeling van vrijwilligers en advisering over vrijwilligerswerk is het Vrijwilligers Servicepunt van Miks welzijn in Joure ook intermediair voor bedrijven die zich willen inzetten voor lokale initiatieven en maatschappelijke organisaties. Om de maatschappelijke betrokkenheid van de lokale samenleving  te stimuleren heeft Miks welzijn de link gelegd tussen leerlingen die hun Maatschappelijke Stage (MAS) moeten lopen en projecten m.b.t. het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De MAS-ers zetten zich dan in bij de uitvoering van  projecten. Zo komen middenstand, jeugd en maatschappelijke betrokkenheid bij elkaar.

In de samenwerking van Douwe Egberts, Humanitas en Solidair Skarsterlân heeft  Miks welzijn reeds de verbinding gemaakt tussen Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en de MAS.

Op 23 november jl. is er bij Miks welzijn een Sinterklaasmiddag georganiseerd voor kinderen uit gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Twee MAS-ers van het OSG Sevenwolden in Joure hebben zich samen de medewerkers van de kwaliteitsafdeling van DE ingezet voor de 26 kinderen. De MAS-ers hebben voorbereidend werk gedaan: inkoop/inpakken van cadeautjes, maken van gedichtjes, bedenken/ uitzetten van de spelletjesmiddag, en hand- en spandiensten tijdens de Sinterklaasviering. De vrijwilligers van Douwe Egberts zorgden voor de koffie en thee en hielpen mee met de spelletjesmiddag.

Dit Sinterklaasfeest werd gesponsord door Douwe Egberts. Daarnaast hebben lokale ondernemers Bakker Breimer, Intertoys en Jumbo ook een bijdrage geleverd. Dankzij de ondernemers uit Joure en de goede samenwerking was deze prachtige middag mogelijk.

Wilt u als ondernemer ook iets  betekenen voor de  lokale samenleving en wilt u bijvoorbeeld ook een project steunen en of financieren? Voor meer informatie of inbreng van ideeën kunt u contact opnemen met Karin Nijdam knijdam@miks-welzijn.nl.