Onderscheidingen voor Maatschappelijke Stages

Onderscheidingen voor Maatschappelijke Stages

Joure – Tijdens een geslaagde slotbijeenkomst ter afsluiting van de Maatschappelijke Stageperiode 2011/2012, mochten de beste Maatschappelijke Stagiaires van OSG Sevenwolden en het Bornego College in Joure, én de beste stage biedende organisatie, een award ontvangen.

Meer dan honderdvijftig leerlingen van OSG Sevenwolden en het Bornego College in Joure volgden het afgelopen jaar een Maatschappelijke Stage en ontvingen hiervoor een certificaat. De Maatschappelijke Stage is een periode waarbij leerlingen gedurende 30 uren vrijwilligerswerk doen naast hun opleiding. 

Miks welzijn organiseerde de bijeenkomst op 13 juni jl. in de gezamenlijke kantine van de scholengemeenschappen. De 4-koppige jury bestond uit medewerkers van OSG Sevenwolden, Bornego College en Miks welzijn.

Stagebiedende organisaties mochten een Maatschappelijke Stagiair nomineren en de stagiaires konden een organisatie aandragen voor een onderscheiding. Uit de vele inzendingen van de stagebieders koos de jury de leerlingen Judith van der Brug en Gerdien van Koten van het Bornego College. Deze dames hebben onder leiding van mevrouw Hoekstra van het dorpshuis in Idskenhuizen een computercursus opgezet voor senioren in het dorp. Mevrouw Hoekstra was zeer onder de indruk van inzet van deze scholieren die naast hun drukke bezigheden met groot enthousiasme de cursus hebben ontwikkeld. Daarnaast hebben ze een cursushandboek gemaakt voor toekomstige MaS leerlingen waardoor  de cursus ook volgend jaar weer kan plaatsvinden.

 Pieter Jan Meijer van het OSG Sevenwolden heeft een MaS-award gewonnen met zijn stage bij SC Joure. Zijn begeleider schreef een lovende referentie over Pieter Jan. Door zijn grote inzet, geduld en zeer plezierige omgang met medevrijwilligers en gasten werd hij beloond met een MaS award.

Ook de leerlingen reageerden enthousiast met het nomineren van stagebieders; voor de jury was het  lastig om de beste stagebieder te kiezen. Er waren veel populaire, leuke en leerzame stageplaatsen. Bij de Jeugdvakantiedagen helpen leerlingen 3 dagen intensief mee bij de organisatie en uitvoering van activiteiten voor basisschoolleerlingen. Ook SC Joure is een stageplaats waar elk jaar weer tientallen stagiaires helpen met allerlei werkzaamheden binnen de club. Er zijn ook extra bijzondere stageplaatsen; denk aan aangepast zeilen voor gehandicapten of een stage bij de brandweer van Skarsterlân. Uiteindelijk heeft de jury de Mas award toebedeeld aan een stagebieder van het eerste uur: Museum Joure. Al jaren biedt het museum met veel enthousiasme en inzet  stageplaatsen. De leerlingen krijgen hier de kans mee te denken bij, en het organiseren van, allerlei activiteiten. Mevrouw Hessels en mevrouw De Jong namen de MaS award in ontvangst.

Michael de Boer van het Bornego College sloot deze feestelijke  bijeenkomst af met gitaar en zang. Alle leerlingen hebben een certificaat van deelname ontvangen.

Wilt u meer informatie over de Maatschappelijke Stages? U kunt contact opnemen met Karin Nijdam van het Vrijwilligers Servicepunt (Miks welzijn),  telefoonnummer 0513- 411430 of email knijdam@miks-welzijn.nl.