Nieuwsbrief van de Impuls Brede Scholen, sport en cultuur

De nieuwsbrief van de Impuls Brede Scholen, sport en cultuur is uit!

In deze nieuwsbrief o.a.:
Nieuwe naam/website
Het project “Impuls Brede Scholen, sport en cultuur Skarsterlân” is vanaf heden online. Met behulp van de website www.van4tot6.nl kunnen de kinderen van het basisonderwijs kijken wat voor activiteiten er in het betreffende dorp of buurt plaatsvinden. De naam www.van4tot6.nl is gekozen omdat het project zich richt op naschoolse activiteiten. Deze vinden veelal plaats tussen 16.00-18.00 uur.

Zie de onderstaande link voor de complete nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrief 2 Impuls Brede Scholen, sport en cultuur