Oranjefonds enthousiast over aanpak Miks

Tijdens de afsluiting van het landelijke project Actief Ouder afgelopen donderdag 7 oktober, waren er lovende woorden voor de aanpak en uitvoering van MIKS. Citaat uit de eindrapportage: “Miks welzijnsorganisatie (en twee andere projecten elders) onderscheidden zich door een zeer enthousiaste en competente projectleiding en bijzonder succesvolle uitvoering en resultaten”.
De uitvoering liep van 2008 – eind 2009. Momenteel is er ook nog een vervolg in St. Nicolaasga operationeel.

Wat was die aanpak dan?
Onder de werktitel Samen Westermeer en later Samen St Johannesga/Rotsterhaule werd voor een persoonlijke benadering van inwoners tussen 60 en 75 jaar gekozen. Na een brief werd bij hen aangebeld en een kort gesprek gevoerd over hun bereidheid tot vrijwillige inzet. In dit gesprekje werd ook gevraagd of men het leuk vond om eens met straatgenoten verder te praten over vrijwillige inzet en burenhulp door middel van een huiskamergesprek met zo’n 6 – 8 buurtbewoners bij ėėn van de bewoners thuis. Dit resulteerde in een 30% positieve respons om bij zo’n gesprek aanwezig te zijn en bijna altijd goede reacties op dit initiatief voor een ‘onderling buurtgesprek’. Zowel in Westermeer als in Rotsterhaule/St. Johannesga heeft dit vervolgens ook een vervolggroep van buurtbewoners opgeleverd. Momenteel zijn twee initiatiefgroepen actief rondom de vraag hoe in hun buurt of dorp het ‘sociale gezicht’ kan worden behouden en of er aanvullende activiteiten in de sfeer van burenhulp wenselijk zijn. Deze groepen zijn tevens voor het WMO loket een contactpunt voor vragen over vrijwillige hulp op buurt en dorpsniveau. Doel is dat ze bestaande hulpsystemen, zoals onderlinge informele hulp in de buurt en vrijwilligerswerk van organisaties, koesteren en aanvullen waar dit gewenst is. Gemeente heeft toegezegd dat MIKS deze groepen de komende twee jaar kan blijven adviseren. Momenteel loopt bij het Oranjefonds nog een nieuwe aanvraag voor een verder vervolg per 1 januari 2011, waarbij het doel is via dezelfde aanpak een aantal andere dorpen en buurten in Joure te benaderen.